Operativitat manual

En cas de manca de corrent, gràcies a la tecnologia emprada, MAG.NET funcionarà com una porta manual, sense incórrer en l' arrossegament dels sistemes mecànics.

La porta operarà manualment de forma lliure i sense oferir resistència a l'usuari.

La facilitat d' ús esdevé útil tant per al bloqueig de la porta a fi de treballs de neteja, com simplement per oferir un pas franc durant el temps desitjat.

La facilitat per bloquejar i desbloquejar la porta és suau i intuïtiva. La utilitat d'aquesta prestació convé per facilitar la circulació contínua o temporal de persones i/o mercaderies, treballs de neteja o, simplement, ventilació de l'estada. Tot això sense dispositius de bloqueig aparatosos ni perceptibles a la vista.