Una proposta excel·lent

Per a establiments d'hostaleria, restauració o residències que permet a clients i staff un desplaçament entre estades sense la incomoditat de manipular portes d'accés.

Per igual raó, MAG·NET esdevé una solució idònia per a persones amb mobilitat reduïda: Una porta automàtica per als vianants d'interior que facilita l'accessibilitat i qualitat de vida als residents que la creuen diàriament (residències, geriàtrics, hospitals, etc.).

Les possibilitats que permet el dispositiu MAG·NET en establiments amb panoràmiques a l'aire lliure i paisatges d'entorn rural són òbvies. Una opció magnífica per a embolicar d'un entorn perfecte i natural l'excel·lència de qualsevol saló, menjador o estada en la qual el fet d'estar signifiqui sentir-se bé.