MAG · NET - Manteniment

En estar exempt de mecanismes, no hi ha pràcticament desgast; i per això no cal un control periòdic ni un manteniment dels seus components.

Comoditat:Les seves diferents funcions i accessoris ofereixen una comoditat absoluta en l'obertura i tancament de la porta. L'accés perfecte per a centres de salut, com a clíniques dentals o ambulatoris, per a equipaments públics (biblioteques, delegacions, centres d'assistència i també per a entitats i associacions.

Privacitat: Es poden emprar un ampli ventall de controls d'accés, per a estades que requereixen un control de pas només aquell usuari autoritzat.