Confort i servei

Confort i servei són conceptes que han d'anar de la mà de l'eficiència energètica o estalvi energètic.

El sota consum de la porta corredissa MAG·NET permet incloure aquest dispositiu dins de la categoria de tecnologies sostenibles.

Obeint a la correlació sostenibilitat-servei, no sols entenem que és important un rendiment òptim sobre la base del consum mínim, sinó que per les seves característiques, MAG·NET opera com un perfecte agent regulador de clima i temperatura entre espais contigus, impedint la pèrdua d'aclimatació i per tant el malbaratament d'energia.

Amb això, diferents sales aclimatades, fins i tot les que tinguin ambients que no vulguin compartir-se, poden conservar les seves diverses temperatures independentment les unes de les altres.