Operativitat manual

En cas de fallada de corrent, gràcies a la tecnologia emprada, MAG.NET funcionarà com una porta manual, sense incórrer en l'arrossegament dels sistemes mecànics.

La porta operarà manualment  de manera lliure i sense oferir resistència a l'usuari.

La facilitat d'ús esdevé útil tant per al bloqueig de la porta a fi de treballs de neteja, com simplement per a oferir un pas franc durant el temps desitjat.

La facilitat per a bloquejar i desbloquejar la porta és suau i intuïtiva. La utilitat d'aquesta prestació convé per a facilitar la circulació contínua o temporal de persones o mercaderies, treballs de neteja o, simplement, ventilació de l'estada. Tot això sense dispositius de bloqueig aparatosos ni perceptibles a la vista.