Com funciona el motor lineal Brushless

La novetat de l’operador MAG·NET, desenvolupat per MEDVA Mecanismos del Vallés, és adaptar la tecnologia del motor lineal Brushless al món de l’automatització de portes corredisses de vianants d’interior. Normalment, els motors traslladen un moviment circular o rotatori en lineal, mitjançant una sèrie de mecanismes -amb els seus corresponents dèficits en pèrdua d’energia, desgasts i sorolls de fregament (corretges, politges, contra- politges, cables de subjecció, reductores, etc.)-. En el cas de l’operador MAG·NET, el moviment lineal és directe. El motor trasllada, directament, la tracció del carro a través d’uns imants permanents (rotor) i unes bobines (estator), aconseguint que la pèrdua d’energia sigui pràcticament nul·la.

El fet d’adaptar aquest tipus de tecnologia per automatitzar portes corredisses de vianants d’interior, introdueix una sèrie de beneficis i millores, tant en seguretat com en comoditat. Unes prestacions molt a tenir en compte quan es tracta d’un element mòbil que dona pas a persones:

BENEFICIS

  • SEGURETAT A TOTES LES SITUACIONS: Per a la protecció dels usuaris, l’operador autoajusta la velocitat en funció del pes del full, desbloqueig automàtic del forrellat (opcional), així com el compliment de la normativa LOW ENERGY EN 16005. Ofereix les modalitats de porta oberta, porta tancada, automàtica i sistema antiaixafament en cas d’obstacle.
  • REDUÏDES DIMENSIONS: El nostre operador MAG·NET, va ser creat amb el principi de tenir unes dimensions similars a les d’una guia manual, de manera que guardés un disseny que no fos aparatós o molest en una estada interior.
  • MANUAL: En cas de fallada de corrent, gràcies a la tecnologia emprada, funcionarà com una porta manual, sense incórrer en l’arrossegament dels sistemes mecànics abans esmentats. La porta funcionarà manualment de manera lliure, sense oferir resistència a l’usuari.
  • TECNOLOGIA: L’operador està controlat mitjançant un driver amb receptor integrat, permetent utilitzar un ventall de sistemes d’accés, tant via ràdio com cablejats (radars, controls remots, teletac, teclats, polsadors, etc.). L’amplitud de funcions de seguretat per a la protecció dels usuaris, com ara la regulació de la velocitat a partir del càlcul automàtic d’esforç, desbloqueig automàtic del forrellat (opcional), modalitats de porta oberta, porta tancada o automàtica, sistema antiaixafament en cas d’obstacle, etc.
  • FÀCIL INSTAL·LACIÓ: L’operador està dissenyat de manera que no cal ser un instal·lador professional altament qualificat amb grans coneixements d’electrònica i automatismes per a la seva instal·lació. És tan senzill com penjar la guia, com una guia manual, i endollar-la al corrent.
  • SILENCIOSA: Com que no té cap mecanisme de transmissió, el soroll per fricció desapareix.
  • DURABILITAT I FIABILITAT: Com que està exempt de mecanismes, no hi ha pràcticament desgast; per tant, no li cal un control periòdic ni un manteniment dels seus components.
  • COMODITAT: Una porta automàtica de vianants d’interior, facilita l’accessibilitat i la qualitat de vida als usuaris que la manegen diàriament (residències, geriàtrics, hospitals, etc.). Idoni per a persones amb mobilitat reduïda.
  • EFICIÈNCIA ENERGÈTICA: Les sales aclimatades o que han de contemplar diferents temperatures, fins i tot les que tinguin ambients que no es vulguin compartir.
  • PRIVACITAT: Per a estades que requereixen un control de pas a només aquell usuari autoritzat.