Integració tecnològica

L'operador està controlat a través d'un driver amb receptor integrat, permetent emprar un ventall de sistemes d'accés, tant per via ràdio com cablejats (radars, controls remots, teletac, teclats, polsadors, etc.).

L'amplitud de funcions de seguretat per a la protecció dels usuaris, com ara la regulació de la velocitat a partir del càlcul automàtic d'esforç, desbloqueig automàtic del forrellat (opcional), modalitats de porta oberta, porta tancada o automàtica, sistema antiaixafament en cas d'obstacle o altres.